همکاری با ما


https://mehr-vida.com/wp-content/uploads/2020/10/0_.png
همکاری با ما

موسسه فرهنگی هنری مهر ویدا

موسسه ترجمه مهر ویدا از همکاری کليه مترجمان و مدرسان زبان های خارجی استقبال مي کند. ما معتقديم که که هر کس در هر زمينه از زبان های خارجی تخصص دارد بايد اين امکان را برای او فراهم آورد تا وارد ميدان شود. به ويژه دانش آموختگان نسل جديد که هر روز با معضل بيکاری مواجه اند. از آنجا که تشکل پويايی برای ساماندهی مترجمان کشور به ويزه مترجمان غير رسمی وجود ندارد و هر روز شاهد دانش آموختگان بيکار رشته های زبان های خارجی از دانشگاه های دولتی و خصوصی به ويژه دانشگاه آزاد هستيم که در جستجوی کاراند، لذا بر آن شديم تا با تشکيل بانک اطلاعات مترجمان غير رسمی کشور اندکی از مشکلات بيکاری کشور که تعداد آن به گفته مسوولين دست کم به سه ميليون نفر مي رسد، بکاهيم. برای ما داشتن مدرک اصلاً ملاک نيست. ما تخصص مي خواهيم. اگر فکر مي کنيد توانايی انجام کار ترجمه شفاهی، کتبی و همزمان را داريد، فرم همکاری را پر کرده و در اسرع وقت برایمان ارسال نمایید تا به محض کسب هرگونه فرصت شغلی و دریافت سفارش با شما تماس گرفته شود.

مترجمان عزیز بایستی توجه نمایند که موسسه ترجمه مهر ویدا به عنوان موسسه ای رسمی و ثبت شده و همیشه در دسترس، همواره در حال بازدید از سوی کاربران می باشد و بنابراین مترجمان عزیز نیز باید تا حد توان ارتباط نزدیکی با موسسه ترجمه مهر ویدا داشته باشند. در حالت کلی مترجمان موسسه ترجمه مهر ویدا می بایست افرادی مجرب و کارکشته باشند و بتوانند در یک یا چند زمینه تخصصی ترجمه هایی شیوا را تحویل مشتری دهند تا مشتریان عزیز با رضایت کافی از خدمات، موسسه ترجمه مهر ویدا را به عنوان مرکزی علمی و معتبر شناخته و سفارشات آتی را نیز در اختیار این موسسه و مترجم فوق قرار دهند. بدیهی است هر مترجمی که کار بهتری ارائه دهد و رضایت مشتری را جلب نماید سفارشات آتی همان مشتری را دریافت خواهد نمود و بنابراین هر مترجمی که فعال تر باشد و ترجمه مطلوب تری ارائه نماید مشتریان بیشتری داشته و درآمد به مراتب بیشتری نسبت به دیگران خواهد داشت.

موسسه ترجمه مهر ویدا از همکاری کليه مترجمان و مدرسان زبان های خارجی استقبال مي کند. ما معتقديم که که هر کس در هر زمينه از زبان های خارجی تخصص دارد بايد اين امکان را برای او فراهم آورد تا وارد ميدان شود. به ويژه دانش آموختگان نسل جديد که هر روز با معضل بيکاری مواجه اند.

فرم همکاری با موسسه مهر ویدا