نرخ خدمات


https://mehr-vida.com/wp-content/uploads/2020/10/0_.png
نرخ خدمات

موسسه فرهنگی هنری مهر ویدا

فهرست هزينه خدمات ترجمه غير رسمي موسسه ترجمه مهر ویدا از زبان های ذيل به فارسی و يا بالعکس

 

موسسه ترجمه مهر ویدا برای هر یک از حوزه های خدماتی خود تعرفه ویژه ای را تعریف نموده و مطابق آن به ارائه خدمات ترجمه می پردازد. در هر مورد، هزینه بر حسب حجم متن ترجمه و زمان مورد نظر مشتری تعیین می شود. دانشجویان و استادان گرامی طیف وسیعی از مخاطبان سرویس ترجمه انگلیسی به فارسی و خدمات ترجمه فارسی به انگلیسی را تشکیل می دهند و در این راستا تعرفه های اعلامی نیز با توجه به قدرت مالی مخاطبان و خصوصاً دانشجویان عزیز و با توجه به کیفیت مورد نیاز مخاطبین، دانشجویان و استادان محترم تعریف می شود. تعرفه های خدمات ترجمه انگلیسی به فارسی و ترجمه فارسی به انگلیسی و خدمات ترجمه اورژانسی (ترجمه فوری) موسسه بر اساس عوامل متعدد تعیین می شود. براي دريافت نرخ دقيق ترجمه، خدمات مورد نياز خود را اعلام فرماييد تا در اسرع وقت نرخ آن تعيين گردد.