برای سفارش كار ترجمه لازم است فرم زیر را تکمیل نموده و برایمان ارسال دارید

  1. فرم درخواست ترجمه کتبی

نام

 

نام خانوادگی

 

نام موسسه/شرکت/سازمان:

 

نشاني:

 

تلفن:

 

رایانامه:

 

تارگاه/وبلاگ:

 

زبان مورد نظر:

 

تعداد صفحات: 

 

تعداد کلمات:

 

موضوع متن:

 

مايليد ترجمه را از چه طريق دريافت كنيد؟
نمابر، حضوری  يا با رایانامه؟

 

اگر نكته يا سوال مهمي داريد ذكر فرماييد.

 

  1. فرم سفارش كار ترجمه شفاهی حضوری/همزمان و دستگاه ترجمه

نام و نام خانوادگی سفارش دهنده:

 

نام موسسه:

 

موضوع برنامه:

 

زمان:

 

مكان:

 

نوع كار: مترجم شفاهی همزمان/همراه/حضوري

 

تعداد مترجم:

 

جنسیت مترجم: زن/مرد

 

دستگاه ترجمه (تعداد گوشي):

 

تعداد كانال:

 

ساير تجهيزات مورد نياز:

 

نشاني:

 

تلفن ثابت/همراه:

 

رایانامه:

 

تارگاه/وبلاگ:

 

سایر توضیحات: